Ons aanbod.

Benieuwd wat het allemaal inhoudt?

Boekhouding & accountancy

• boekhoudkundige verwerking
• correct beeld van uw bedrijf
• jaarrekeningen en wettelijke bijlagen
• periodieke rapporten en resultaat-analyses
• bijstand van fiscale controles
• begeleiding van intern gevoerde boekhouding

Management Reporting & Advies


• opstellen van rapporteringstabellen op maand- of kwartaalbasis
• advies bij de interpretatie van de rapporteringstabellen
• opstellen van budgetten
• advies m.b.t. de strategie van de onderneming 
• opstellen en opvolging van business-plannen
• advies m.b.t. investeringen, analyses o.b.v. ROI & pay-back
• advies m.b.t. de financiering van investeringsprojecten
• begeleiding bij kredietaanvragen

Juridische adviezen

• wettelijke formaliteiten KBO
• contracten: samenwerkingscontracten en commerciële contracten
• aandeelhoudersovereenkomsten
• overnames
• due diligence
• waardering van ondernemingen en vennootschappen
• herstructureringen van vennootschappen: fusies en splitsingen

Fiscale adviezen

• fiscale optimalisatie
• toepassing van wettelijke belastingaftrek, belastingverminderingen en gunstregimes
• tax shelter voor startende ondernemingen
• aftrek voor octrooi-inkomsten en innovatieaftrek
• opvolging van de wijzigingen in de fiscale wetgeving
• bijstand bij fiscale controles
• fiscale rulings: Aanvragen Voorafgaande Beslissingen bij de Rulingcommissie te Brussel

Successieplanning

• vermogen onbezorgd overlaten aan de volgende generatie
• uitwerken solide controlestructuur
• advies instandhouding en bescherming familiaal vermogen

Bedrijfseconomische rapportering

• uitwerken van een rapport over de economische kant van uw bedrijf

Advies m.b.t. financieringen

• trajectbegeleiding
• bescherming van klant en gezin

Begeleiding bij overnemen & overlaten

• begeleiding bij het stappenplan van overname/overlaten
• Kennis over steunmaatregelen en noodzakelijke boekhoudige documenten 

Startersbegeleiding

• advies m.b.t. ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap
• advies m.b.t. optimale vennootschapsvorm- tax shelter voor startende ondernemingen
• uitwerken van het business en financieel plan
• advies m.b.t. de financiering van investeringsprojecten
• opstellen statuten
• opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
• coördinatie van de oprichting met instanties en andere adviesverleners, o.a. de notaris
• diensten m.b.t. Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
• aanvragen BTW nummer- fiscale en bedrijfseconomische begeleiding

Audit

• onderzoek naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie door personen binnen diezelfde organisatie
• financiële audit gericht op de betrouwbaarheid van de verslaglegging

Medicompta

• jarenlange ervaring in het voeren van de boekhouding van medische beroepen zoals dokters en apothekers

Bekaert-Callebaut Accountancy

Onze kantoren
Meersbloem-Leupegem 50
B-9700 Oudenaarde

St.Martinusstraat 14
B-9790 Wortegem-Petegem
BTW BE 0879.961.828
RPR Gent, afdeling Oudenaarde