Success is best
when it's shared.

Ons aanbod.

 • boekhoudkundige verwerking
 • correct beeld van uw bedrijf
 • jaarrekeningen en wettelijke bijlagen
 • periodieke rapporten en resultaat-analyses
 • bijstand van fiscale controles
 • begeleiding van intern gevoerde boekhouding
 • opstellen van rapporteringstabellen op maand- of kwartaalbasis
 • advies bij de interpretatie van de rapporteringstabellen
 • opstellen van budgetten
 • advies m.b.t. de strategie van de onderneming 
 • opstellen en opvolging van business-plannen
 • advies m.b.t. investeringen, analyses o.b.v. ROI & pay-back
 • advies m.b.t. de financiering van investeringsprojecten
 • begeleiding bij kredietaanvragen
 • wettelijke formaliteiten KBO
 • contracten: samenwerkingscontracten en commerciële contracten
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • overnames
 • due diligence
 • waardering van ondernemingen en vennootschappen
 • herstructureringen van vennootschappen: fusies en splitsingen
 • fiscale optimalisatie
 • toepassing van wettelijke belastingaftrek, belastingverminderingen en gunstregimes
 • tax shelter voor startende ondernemingen
 • aftrek voor octrooi-inkomsten en innovatieaftrek
 • opvolging van de wijzigingen in de fiscale wetgeving
 • bijstand bij fiscale controles
 • fiscale rulings: Aanvragen Voorafgaande Beslissingen bij de Rulingcommissie te Brussel
 • vermogen onbezorgd overlaten aan de volgende generatie
 • uitwerken solide controlestructuur
 • advies instandhouding en bescherming familiaal vermogen
 • uitwerken van een rapport over de economische kant van uw bedrijf
 • trajectbegeleiding
 • bescherming van klant en gezin
 • begeleiding bij het stappenplan van overname/overlaten
 • kennis over steunmaatregelen en noodzakelijke boekhoudige documenten 
 • advies m.b.t. ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap
 • advies m.b.t. optimale vennootschapsvorm- tax shelter voor startende ondernemingen
 • uitwerken van het business en financieel plan
 • advies m.b.t. de financiering van investeringsprojecten
 • opstellen statuten
 • opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
 • coördinatie van de oprichting met instanties en andere adviesverleners, o.a. de notaris
 • diensten m.b.t. Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • aanvragen BTW nummer- fiscale en bedrijfseconomische begeleiding
 • onderzoek naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie door personen binnen diezelfde organisatie
 • financiële audit gericht op de betrouwbaarheid van de verslaglegging
 • jarenlange ervaring in het voeren van de boekhouding van medische beroepen zoals dokters, tandartsen en apothekers

BTW BE 0879.961.828

RPR Gent, afdeling Oudenaarde